KVNM/STIMU-symposium

‘Editing the past’

Utrecht, 30 en 31 augustus

Minder dan een jaar na de oprichting in 1868 van de (Koninklijke) Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis zag de eerste uitgave van bladmuziek het licht: een vijfstemmig Regina coeli van Sweelinck. De oprichter van de KVNM, de Amsterdamse arts Jan Pieter Heije, beschouwde het als centrale taak voor deze (Noord)-Nederlandse Vereniging om het werk ‘onzer oudere Meesters’ voor de toekomst te ontsluiten en ‘in nieuweren partituurvorm te brengen’, zoals dat in landen om ons heen vanuit de muziekwetenschap al gebeurde. Nu, 150 jaar later – een periode waarin de KVNM onder meer de New Josquin Edition op haar naam schreef – leven we in een digitale wereld met een schier eindeloos palet aan mogelijkheden om een ideale, multifunctionele editie te maken.

Josquin, Missa Beata Vergine (Kyrie). Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, MS Cappella Sistina 45. wikimedia.org

Parallel aan de rijke bloei van het editen, heeft de uitvoeringspraktijk van oude muziek een vlucht genomen. Uitvoerenden en wetenschappers hebben elkaar geïnspireerd, verguisd en versterkt. Het jubileum van de oudste muziekwetenschappelijke vereniging ter wereld is het moment om ons opnieuw door elkaar te laten inspireren.

Het thema van dit symposium was de spanningsvolle interactie tussen editors en uitvoerenden in een wereld met nieuwe, digitale mogelijkheden.

De stand van zaken van de papieren, de digitale en uitvoerende editie kwam aan bod. Wat de meerwaarde van digitale edities is, voor musicologen, voor uitvoerenden en voor verwante disciplines als letterkunde, was een van de grote vragen van het symposium. Aansluitend op de thema’s van Festival Oude Muziek Utrecht 2018 werd een sessie gewijd aan Josquin Desprez, een componist die met edities zowel op papier als digitaal – en natuurlijk de vele uitvoeringen van zijn werk – zijn ereplaats verdient.

Met de editie als raakvlak hoopt de KVNM in samenwerking met de Stichting voor Muziekhistorische Uitvoeringspraktijk (STIMU) en het Festival Oude Muziek Utrecht een nieuwe impuls gegeven te hebben aan de wisselwerking tussen wetenschappers en musici.

Schema

Het symposium vond plaats in Utrecht, TivoliVredenburg.
Het gedetailleerde (Engelstalige) schema vindt u hier: Program Editing the Past