KVNM-congres

Musicological Societies as Intermediaries between Society, Musical Life and Academia’

Utrecht, 22-24 november 2018

De oprichting van de KVNM in 1868 als Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis hing samen met de maatschappelijke behoefte aan meer kennis over het eigen Nederlandse – in dit geval muzikale – verleden.

Utrecht omstreeks 1932 (hoek Drift / Kromme Nieuwegracht). Foto: E.A. van Blitz & Zn. / flickr.com

Mede door inspanningen van de KVNM werd in 1930 in Utrecht de eerste Nederlandse leerstoel muziekwetenschap opgericht. Hoewel de band van de KVNM met de universiteit sindsdien heel nauw is geweest, is de KVNM een zelfstandige vereniging gebleven en vormt zij tot op de dag van vandaag een schakel tussen de wetenschap, het muziekleven en de samenleving. Die rol als intermediair heeft ook steeds een belangrijke internationale component gehad. De KVNM is betrokken bij organisaties zoals de International Musicological Society, werkt samen met zusterverenigingen, en onderhoudt relaties met buitenlandse uitgeverijen voor de verspreiding van het Nationale muzikale erfgoed buiten Nederland.

De positie van intermediair is natuurlijk niet uniek voor de Nederlandse situatie, maar ook karakteristiek voor musicologische verenigingen van andere landen. Het jubileum van de KVNM als oudste musicologische vereniging is een mooie aanleiding om zoveel mogelijk zusterverenigingen uit Europa en de Verenigde Staten samen te brengen en de uiteenlopende vormen te bespreken waarin die rol van tussenpersoon en van bemiddelaar tot uiting is gekomen, zowel nationaal als internationaal, bi- en multilateraal.

We zijn zeer verheugd dat we vertegenwoordigers van musicologische verenigingen mogen verwelkomen uit Engeland, Duitsland, Polen, Hongarije, Zwitserland, Griekenland, Zweden, Estland, Noorwegen, Kroatië en Ierland alsmede van de vier R-projects: RISM, RILM, RIdIM en RIPM. We beschouwen het tevens als een eer dat Dorothea Baumann, secretaris van de IMS, en Krisztina Lajosi, Senior Lecturer in Cultural History in the Department of European Studies aan de UvA, de keynote speeches willen verzorgen.

Doel van het congres is de internationale samenwerking van musicologische verenigingen te stimuleren en de toekomst als intermediairs in de samenleving, het muziekleven en de wetenschap met nieuw elan tegemoet te treden. We zullen daarom het congres besluiten met de oprichting van een nieuw netwerk: Network of European Musicological Societies, afgekort NEMS.

Het congres is nadrukkelijk bedoeld voor zowel musicologen en musici als geïnteresseerde liefhebbers van muziek en geschiedenis.

Praktische informatie

Registratie: Registration Conference

Download hier het programma (Engels): KVNM conference program

NB Studenten hebben vrij toegang tot de studenten sessies op vertoon van een geldig student ID.

Het congres vindt plaats van 22 tot en met 24 november in Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, 3512 HE Utrecht.