KVNM-symposium

Musicologische verenigingen als intermediairs tussen maatschappij, muziekleven en universiteit’

Utrecht, 22-24 november 2018

De oprichting van de KVNM in 1868 als Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis hing samen met de maatschappelijke behoefte aan meer kennis over het eigen Nederlandse – in dit geval muzikale – verleden. Destijds stond de muziekwetenschap wereldwijd nog in de kinderschoenen. Enkele Duitse universiteiten boden cursussen muziekwetenschap aan, maar van een volwaardige academische discipline was nog lang geen sprake. Onderzoek werd gedaan door liefhebbers en musici die het zich konden veroorloven in binnen- en buitenland archieven en bibliotheken te bezoeken.

Utrecht omstreeks 1932 (hoek Drift / Kromme Nieuwegracht). Foto: E.A. van Blitz & Zn. / flickr.com

Mede door inspanningen van de KVNM werd in 1930 in Utrecht de eerste Nederlandse leerstoel muziekwetenschap opgericht. Hoewel de band van de KVNM met de universiteit sindsdien heel nauw is geweest, is de KVNM een zelfstandige vereniging gebleven en vormt zij tot op de dag van vandaag een schakel tussen de wetenschap, het muziekleven en de samenleving. Die rol als intermediair heeft ook steeds een belangrijke internationale component gehad. De KVNM is betrokken bij organisaties zoals de International Musicological Society, werkt samen met zusterverenigingen, en onderhoudt relaties met buitenlandse uitgeverijen voor de verspreiding van het Nationale muzikale erfgoed buiten Nederland.

De positie van intermediair is natuurlijk niet uniek voor de Nederlandse situatie, maar ook karakteristiek voor musicologische verenigingen van andere landen. Het jubileum van de KVNM als oudste musicologische vereniging is een mooie aanleiding om zoveel mogelijk zusterverenigingen uit Europa en de Verenigde Staten samen te brengen en de uiteenlopende vormen te bespreken waarin die rol van tussenpersoon en van bemiddelaar tot uiting is gekomen, zowel nationaal als internationaal, bi- en multilateraal.

Doel van het congres is de internationale samenwerking van musicologische verenigingen te stimuleren en de toekomst als intermediairs in de samenleving, het muziekleven en de wetenschap met nieuw elan tegemoet te treden. In lijn met dit streven is het congres nadrukkelijk bedoeld voor zowel musicologen en musici als geïnteresseerde liefhebbers van muziek en geschiedenis.

Praktische informatie

Het complete schema van het symposium wordt t.z.t. op deze site gepubliceerd.

Het symposium vindt plaats van 22 tot en met 24 november, in Utrecht.

Voorstellen voor individuele presentaties, rondetafelgesprekken, panels of forumdiscussies ontvangen we graag voor 23 april 2018 op secretaris [at] kvnm.nl.