Concerten

Vijf maal muziek uit KVNM-edities in de Feestweek

19-24 november 2018
Aankondiging van het eerste KVNM-concert op 15 april 1878. Bron: Stadsarchief Amsterdam nr. 611: Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, inventarisnummer 657

Met een vijftal verschillende programma’s en ensembles wordt een keur aan Nederlandse muziek uit de KVNM-uitgaven tot klinken gebracht. Om een zo breed mogelijk publiek actief te laten deelnemen aan ons jubileum is gekozen voor zowel amateur- als professionele en student-ensembles. Bovendien slaan muziekwetenschappers en studenten met de reconstructie van het eerste ‘propagandaconcert’ voor de edities van de KVNM een brug tussen ‘wetenschap’ en muziek, teruggrijpend op beginjaren van de Vereniging.

 

Projectkoor op het verjaarsfeest

19 november – Utrecht, Academiegebouw

Een projectkoor met KVNM-leden, muziekwetenschappers en studenten muziekwetenschap voert onder leiding van dirigent en musicoloog Dirkjan Horringa een reconstructie uit van delen van het allereerste concert met werken uit het fonds van de KVNM. Dat concert vond plaats op 15 april 1878, onder leiding van Daniël de Lange. Op het programma stonden o.a. de Psalmen 65 en 134 van Jan Pieterszoon Sweelinck, die ook nu worden uitgevoerd uit de edities van toen.

 

Koorconcerten Utrechts Kamerkoor en VENUS
Utrechts Kamerkoor, foto: Jeroen Clausman

20 november, 20.15 – Utrecht, Nicolaïkerk

Het Utrechts Kamerkoor o.l.v. Wolfgang Lange zingt o.a. delen uit de Missa in die festo van Alphons Diepenbrock.

21 november, 20.15 – Utrecht, Lutherse Kerk

Kamerkoor VENUS o.l.v. Krista Audere brengt werken van Cornelis Padbrué, Jan Pieterszoon Sweelinck en Alphons Diepenbrock ten gehore.

Kamerkoor VENUS, foto: Sijmen Hendriks

Beide koren combineren deze werken uit het fonds van de KVNM met werken van Nederlandse componisten die niet door de KVNM zijn uitgegeven. 

 

Lunchconcerten tijdens KVNM-symposium

22 + 23 november, tijd en plaats nog bekend te maken

In een tweetal ‘meester en gezel’-lunchconcerten laat het Utrecht String Quartet een selectie uit de zelden uitgevoerde Stijlproeven van de KVNM horen. Het Utrecht String Quartet betrekt bij deze concerten studenten van het Utrechts conservatorium.

 

Praktische informatie

Informatie over kaartverkoop en gedetailleerde programma’s worden t.z.t. op deze site bekend gemaakt.