Concerten

Vijf maal muziek uit KVNM-edities in de Feestweek

19-24 november 2018
Aankondiging van het eerste KVNM-concert op 15 april 1878. Bron: Stadsarchief Amsterdam nr. 611: Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, inventarisnummer 657

Met een vijftal verschillende programma’s en ensembles wordt een keur aan Nederlandse muziek uit de KVNM-uitgaven tot klinken gebracht. Om een zo breed mogelijk publiek actief te laten deelnemen aan ons jubileum is gekozen voor zowel amateur- als professionele en student-ensembles. Bovendien slaan muziekwetenschappers en studenten met de reconstructie van het eerste ‘propagandaconcert’ voor de edities van de KVNM een brug tussen ‘wetenschap’ en muziek, teruggrijpend op beginjaren van de Vereniging.

 

Projectkoor op het verjaarsfeest

19 november, 14.00 uur – Utrecht, Paushuize
Voor genodigden en leden van de KVNM

Op de verjaardag van de KVNM voert een projectkoor van KVNM-leden, muziekwetenschappers en studenten muziekwetenschap o.l.v. dirigent en musicoloog Dirkjan Horringa een reconstructie uit van delen van het allereerste concert met werken uit het fonds van de KVNM. Dat concert vond plaats op 15 april 1878 en stond onder leiding van Daniel de Lange. Op het programma stonden onder andere de psalmen 65 en 134 van Sweelinck die ook nu worden uitgevoerd uit de editie van toen.

 

Koorconcerten Utrechts Kamerkoor en VENUS
Utrechts Kamerkoor, foto: Jeroen Clausman

20 november, 20.15 – Utrecht, Nicolaïkerk

Tickets online €12/€8 (CJP, stud. U-pas) (aan de zaal €15/10)

Het Utrechts kamerkoor o.l.v. Wolfgang Lange zingt een staalkaart van religieuze Nederlandse koormuziek. De werken van Josquin Desprez en Sweelinck worden uitgevoerd uit de edities van de KVNM, het eerste deel uit de Missa Cathedralis van Herman Strategier maakt deel uit van de door de KVNM uitgegeven Stijlproeven van Nederlandse Muziek.

m.m.v. Laurens de Man – orgel

Programma:

J.P Sweelinck (1562-1621)

Psalm 2, Pourquois font bruis et s’assemblent les gens

Alphons Diepenbrock (1862-1921)       

Caelestis urbs Jerusalem, Tantum ergo sacramentum

Herman Strategier (1912-1988)      

Missa Cathedralis: Kyrie en Gloria

Maria Antifonen

Jaap Geraedts (1924-2003)

Hemelsche Vader

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521)  

Missa L’Homme Armé sexti toni: Sanctus en Benedictus

 

21 november, 20.15 – Utrecht, Lutherse Kerk
Parels uit de polder 

Tickets online €15/€10 (CJP, stud. U-pas) (aan de zaal €17,50/12,50)

‘Parels uit de Polder’

Kamerkoor Venus brengt een kleurrijk programma van vier eeuwen Nederlandse koormuziek, waaronder het eerste door de KVNM in 1869 in een wetenschappelijke editie uitgebracht werk, het Regina Coeli van Sweelinck.

Kamerkoor VENUS, foto: Sijmen Hendriks

Venus zal op basis van deze editie en de aantekeningen demonstreren hoe de beslissingen aangaande de aanduiding van harmonische voortekens, stemvoering, dynamiek en tempo zijn genomen. Hierdoor worden laatnegentiende-eeuwse stilistische en wetenschappelijke opvattingen over de zeventiende-eeuwse muziek van Sweelinck voor het publiek hoorbaar gemaakt. Ook zingt Venus zelden gehoord repertoire van Cornelis Padbrué, genomen uit de KVNM-edities van zijn madrigalen. Diepenbrocks Wandrers Nachtlied maakt deel uit van de door de KVNM uitgegeven Stijlproeven van Nederlandse Muziek.

 

Programma:

Cornelis Thymenszoon Padbrué (c. 1592-1670)

Madrigalen op teksten van Westerbaen en Vondel

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Regina Coeli uit de eerste editie van de (K)VNM uit 1869

Alphons Diepenbrock (1862-1921)

Wandrers Nachtlied, Chanson d’Automne

Rudolf Escher (1912-1980)

Ciel, Air et Vents

Daan Manneke (1939)

Psalm 121

Robert Heppener (1925-2009)

Bruchstücke eines alten Textes

Mark van Platen (1955)

Lecture de Cioran

 

Lunchconcerten tijdens KVNM-congres

22 november, 13.30 uur – Utrecht, Paushuize

Pianiste Annette Middelbeek speelt de Acht Klavier Stukken (1916) van Leo Michielsen (1872-1944). Het bescheiden en weinig bekende oeuvre van de jurist en componist Michielsen bestaat naast fijnzinnige liederen (KVNM-editie DMF 6) uit deze bundel pianostukken waarmee Michielsen destijds snel erkenning kreeg. Annette Middelbeek heeft deze muziek ook uitgevoerd bij het 125-jarig bestaan van de KVNM in 1993.

 

23 november, 13.00 uur – Utrecht, Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
‘Meester en gezel’ 

Leden van het Utrecht String Quartet brengen samen met studenten van het Utrechts Conservatorium Nederlandse muziek voor strijkkwartet, onder meer het Strijkkwartet nr. 5 van Willem Pijper (1894-1944) en het Strijkkwartet opus 44 van Marius Flothuis (1914-2001).

 

Praktische informatie

Informatie over kaartverkoop wordt t.z.t. op deze site bekend gemaakt.