Jubileumagenda

Heel 2018 staat in het teken van 150 jaar Koninklijke Vereniging voor Muziekgeschiedenis. Dit jaar vinden de volgende feestelijkheden plaats:

 

24 augustus t/m 24 november

Tentoonstelling en documentaire

30 + 31 augustus

KVNM/STIMU-symposium

19 t/m 24 november

Feestweek 19-24 november

19 november

Officiële opening van de Feestweek, met:
Presentatie Muziek in de Republiek
Presentatie jubileumnummer TVNM
Reconstructie concert 1878

20 november

Concert Utrechts Kamerkoor

21 november

Concert kamerkoor VENUS
Workshop Cultural Associations in the Long 19th Century: Agents of Transnational (Ex)change 

22 november

Pianorecital Annette Middelbeek

23 november

Concert Utrecht String Quartet

22 t/m 24 november

KVNM-symposium