Jubileumagenda

Heel 2018 staat in het teken van 150 jaar Koninklijke Vereniging voor Muziekgeschiedenis. Dit jaar vinden de volgende feestelijkheden plaats:

 

24 augustus t/m 24 november

Tentoonstelling en documentaire

30 + 31 augustus

KVNM/STIMU-symposium

19 t/m 24 november

Feestweek 19-24 november

19 november

Officiële opening van de Feestweek, met:
Presentatie Muziek in de Republiek
Presentatie jubileumnummer TVNM
Reconstructie concert 1878

20 november

Concert Utrechts Kamerkoor

21 november

Concert kamerkoor VENUS

22 november

Pianorecital Annette Middelbeek

23 november

Concert Utrecht String Quartet

22 t/m 24 november

KVNM-symposium