150 jaar KVNM

A. Gilbers: Jan Pieter Heije

Op 19 november 2018 viert de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM), de oudste musicologische vereniging ter wereld, haar 150ste verjaardag.

Sinds de oprichting in 1868 door de Amsterdamse arts en muziekliefhebber Jan Pieter Heije zet de KVNM zich in voor de bevordering van onderzoek naar en ontsluiting van het Nederlandse muzikale erfgoed. In haar lange geschiedenis deed de vereniging onderzoek naar het werk van tal van Nederlandse componisten vanaf de renaissance en maakte dit door middel van publicaties en edities beschikbaar voor verder onderzoek en uitvoering.

De KVNM grijpt haar jubileum aan om het Nederlandse muzikale erfgoed en de bijdrage van de vereniging aan de geschiedenis van de muziekwetenschap, nationaal en internationaal, onder de aandacht te brengen.

Tentoonstelling en documentaire

De jubileumactiviteiten zijn verdeeld over twee periodes die zijn verbonden door een tentoonstelling en documentaire over de geschiedenis van de KVNM. De tentoonstelling vindt plaats van 24 augustus tot en met 24 november 2018 in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad te Utrecht.

Symposium ‘Editing the past’

In samenwerking met de Stichting voor Muziekhistorische Uitvoeringspraktijk vond op 30 en 31 augustus tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht een internationaal symposium plaats over de interactie tussen editors en uitvoerenden in een wereld met nieuwe, digitale mogelijkheden.

Een van de onderwerpen tijdens het symposium was Josquin Desprez. De KVNM heeft zijn complete oeuvre tweemaal uitgegeven en het laatste deel van de New Josquin Edition is vorig jaar verschenen. Het Festival Oude Muziek vierde het jubileum van de KVNM mee met een dagelijkse concertreeks gewijd aan Josquin.

Abraham van den Tempel: David Leeuw met zijn gezin (1671). Amsterdam, Rijksmuseum
Feestweek 19-24 november

Op 19 november, de verjaardag van de KVNM, opent de Feestweek met een feest voor leden en genodigden. Bij deze gelegenheid presenteren we de publicatie Muziek in de Republiek van Rudolf Rasch en een speciaal jubileumnummer van ons tijdschrift, het TVNM. Bovendien voert het projectkoor een reconstructie uit van (een deel van) het eerste concert met muziek uit het fonds van de KVNM, dat onder leiding van Daniël de Lange werd gehouden op 15 april 1878.

Concerten

Op 20 en 21 november verzorgen het Utrechts Kamerkoor en het kamerkoor VENUS elk een concert met werken uit het fonds van de KVNM. Diezelfde week geeft pianiste Annette Middelbeek een kort recital en treedt het USQ op tijdens een lunchpauzeconcert samen met studenten van het Utrechts Conservatorium.

Internationaal KVNM-symposium 22-24 november

De feestweek besluit met een internationaal congres over de rol van musicologische verenigingen als intermediairs tussen wetenschap, muziekleven en samenleving. Wij verwelkomen daarbij musicologen, musici, onze internationale zusterverenigingen en geïnteresseerde muziekliefhebbers en studenten.

Uitvoeringen uit het KVNM-fonds

Verschillende conservatoria stimuleren projecten rond de uitvoering van werken uit KVNM-edities. Daarnaast stelt de KVNM – onder voorwaarden – bladmuziek ter beschikking aan amateurkoren, -ensembles en -orkesten.